Kamper Vakantie Komité

Header KVK

Kamper Vakantie Komité

 

Het Kamper Vakantie Komit organiseert elke zomervakantie 3 weken activiteiten voor kinderen in de leeftijd 8 tot en met 12 jaar in en rond MFC Korteweg 4.

Helaas hebben we als bestuur moeten besluiten dat de activiteiten dit jaar voor het eerst geen doorgang kunnen vinden. Naast de haken en ogen die er nu zijn ivm de Corona maatregelen was voor het bestuur de belangrijkste factor de risico's, qua gezondheid, voor onze vrijwilligers en de deelnemende kinderen. We kunnen de 1,5 meter afstand niet garanderen en handhaven.
We hebben onze vrijwilligers zelf ook gepolst, een aantal van hen gaf ook aan dit jaar niet te komen helpen vanwege de omstandigheden. Het was een moeilijk besluit waarbij hart en hoofd moeilijk bij elkaar kwamen maar unaniem door het bestuur en coordinator toch genomen.

We hopen volgend jaar vol gas weer een spetterend programma neer te zetten!


 

Zomer2014